مقالات آموزشي در حيطه مديريت و ورزش
 منابع دكتري رشته تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزش دانشگاه آزاد اسلامي

بيوشيمي هارپر

بيوشيمي فعاليت بدني دكتر گائيني

پايش بيوشيميايي تمرين دكتر گائيني

جزوه بيوشيمي دانشگاه تهران

 

فيزيولوژي انسان

فيزيولوژي گايتن

جزوه فيزيولوژي انسان پروفسور خسرو ابراهيم

جزوه‌ي فيزيولوژي ورزش پروفسور خسرو ابراهيم

 

فيزيولوژي ورزش

فيزيولوژي ورزش  و فعاليت بدني دو جلدي دكتر گائيني

فيزيولوژي ورزشي و تغذيه پروفسور خالدان

فيزيولوژي ورزش پنج استاد هر دو جلد

 

زبان متون تخصصي فيزيولوژي انسان و ورزش

 

جزوه‌ي آمار دكتر اميرتاش

كتاب آمار دكتر دلاور

|+| نوشته شده توسط حسام اشراقي در پنجشنبه بیست و سوم دی ۱۳۸۹  |
 
 
بالا